Kul för alla är som redan på öppningssidan meddelats en ideel förening. Vi har inga religiösa eller politiska ambitioner men det kan ändå bli arrangemang med sådana undertoner men då går vi ut öppet med detta.